Inhoud: De HoogPresterende OverheidsOrganisatie

De huidige situatie bij Nederlandse overheden

Een scan van de actuele managementliteratuur laat zien dat er in de laatste twee tot drie decennia veel publicaties over excellentie en high performance zijn verschenen. Helaas betreffen veel van deze publicaties de private sector terwijl er maar weinig zijn verschenen die specifiek gaan over high performance in de overheid.

In figuur 2 zijn de gemiddelde HPO-scores voor de Nederlandse overheid-, profit- en non-profitsectoren grafisch weergegeven...

De transitie naar hoog-presterende organisaties

Het is duidelijk dat vooral het verbetervermogen van de Nederlandse overheid achterblijft. Hoe dit aan te pakken? Laten we maar met de deur in huis vallen: wij geloven met betrekking tot aanbevelingen niet in ‘meer van hetzelfde’. Nog meer verbetermethoden en -technieken, nog betere plannen, nog strakkere controle, nog meer aanspreken, nog meer ‘uit de citroen persen’. Dat doen we nu al een hele poos en dat heeft ons tot een HPO score van 6,5 gebracht. Het spreekt eigenlijk voor zichzelf: nog meer van hetzelfde zal ...

Suggesties voor het praktisch maken van de HPOO-transitie

De verleiding is groot om nu een stappenplan te presenteren. Een begrijpelijke set van volgordelijke activiteiten die, omdat het in een bepaalde context gewerkt heeft, schijnzekerheid zou kunnen bieden op een onzeker pad. Wij gunnen bestuurders, leidinggevenden en medewerkers wat anders, namelijk hun eigen natuurlijke ontwikkelpad. Ontwikkeling verloopt niet lineair, maar cyclisch. Afhankelijk van de fase in een cyclus waarin een organisatie verkeert, is er iets anders nodig. Misschien zit een organisatie...

.